debiteurenrisico plaatje

Als je actief bent in de handel dan weet je dat het soms schipperen is met je liquiditeit. Je hebt best goed verkocht maar je inkoop heb je al moeten voldoen en hetgeen je verkocht hebt wordt maar niet betaald door je debiteuren. Dit kan voor de nodige problemen zorgen en zelfs de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen. Dus belangrijk om dit debiteurenrisico goed in bedwang te houden. Maar hoe doe je dat zonder dat de relatie met je klanten onder druk komt te staan? Op zich niet heel ingewikkeld. Als je het binnen je onderneming maar strak organiseert. Lees er snel meer over.

Debiteurenrisico beperken door een strak debiteurenbeheer

Het is van een ondernemer meestal niet zijn of haar hobby. Het achter je debiteuren aangaan omdat de betalingstermijn van de factuur is overschreden. Toch is het belangrijk om hier een strak proces voor in te richten. Een klant voelt namelijk feilloos aan als er ruimte is om later te betalen. Veel zullen dit vervolgens ook niet nalaten om zelf zodoende hun liquiditeit beter te regelen. Het is dus verstandig om kort na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering te versturen. Een beetje normale termijn is 5 dagen. In de herinneringsfactuur geef je normaal gesproken een betalingstermijn van 7 dagen. Als betaling dan uitblijft is het verstandig om telefonisch contact op te nemen. Deze manier werkt vaak goed. Als er bijvoorbeeld tijdelijk een liquiditeitskrapte is bij je klant dan kan je een betalingsregeling treffen. Zo krijg je toch zo snel mogelijk je geld binnen en blijft de relatie met je klant in stand. Mocht dit uiteindelijk ook uitblijven dan is het goed om snel op te volgen met een 2e herinnering en als laatste een ingebrekestelling. Als je dit strak inricht perk je het debiteurenrisico al behoorlijk in.

Debiteurenrisico beperken door het verzekeren van de debiteuren

Welke energie je er ook insteekt en hoe strak het ook geregeld is. Helaas sluit je het debiteurenrisico hier niet helemaal mee uit. Als je het debiteurenrisico maximaal wil afdekken dan je je debiteuren ook verzekeren. Vaak zitten hier dan een aantal zaken bij zoals een kredietwaardigheidscheck en het uitbesteden aan een incassobureau. Het incassobureau gaat via minnelijke en juridische incasso de vordering proberen te innen. Lukt dit niet dan is de vordering of een deel van de vordering verzekerd en wordt dit uitgekeerd.