Handelsplaza.nl

Welkom op de pagina “Over Mij”. Deze pagina gaat zoals je kunt zien over mij! Hoewel ik hier niet de focus op wil leggen, wil ik toch aangeven wie ik ben en waarom ik dit doe. Zoals ik ook al op de Home-Page heb beschreven ben ik dus een jonge ondernemer. Hoewel ik nog lang niet met pensioen hoef en ga, heb ik toch al ontzettend veel meegemaakt op het gebied van handel en zaken doen. Zo heb ik een goede baan waarin ik veel vrijheid heb om te ondernemen. Daarnaast heb ik veel interesse in onderwerpen die gaan over handel, ondernemen, zaken doen en geld verdienen. Al deze aspecten komen terug in mijn dagelijks leven en daarnaast probeer ik hier zo veel mogelijk informatie over te verzamelen.

Ik schrijf omdat ik het leuk vind

Omdat ik zelf vaak Blogs lees over zeer uiteenlopende onderwerpen ben ik geïnteresseerd geraakt om zelf ook eens de figuurlijke pen op te pakken. Ik merk aan mensen om mij heen dat zij het leuk vinden dat ik dit doe. Hier krijg ik ontzettend veel energie van en daarom blijf ik mij enorm inzetten van deze site een succes te maken. Ik schrijf over onderwerpen die op dit moment van belang zouden kunnen zijn voor jullie. Ook schrijf ik bijvoorbeeld over producten die ik leuk vind of waarvan ik vind dat ze handig zijn voor jullie. Niet alleen producten, maar ook diensten die ik gebruik raad ik hier aan. Denk aan handige vergelijking tools, websites die ik leuk of interessant vind of sites die bijdragen aan kennis. Klinkt wat vaag, maar jullie zullen dit vanzelf wel merken!

Zelf leer ik ontzettend veel van het schrijven van de Blogs en het onderhouden van deze site. In het begin was dit even wennen omdat ik niet zo thuis was in websites, maar al snel kreeg ik door hoe ik dit moest doen. Al gauw kreeg ik meer plezier in het onderhouden van deze site en ik hoop dat dit dan ook terug te zien is! Daarnaast ben ik mij nog meer gaan verdiepen in onderwerpen die voor jullie interessant zouden kunnen zijn waardoor ook ikzelf meer informatie heb gezocht. Dit resulteert in dat ik steeds meer kennis verkrijg over onderwerpen die ik leuk vind!
Vaak krijg ik van mensen tips omtrent onderwerpen die ik zou moeten opnemen op deze site. Dit is mooi, want zo kan ik deze site optimaal invullen naar de wensen van de mensen voor wie deze site is bedoeld. Stuur mij daarom ook een bericht als je vindt dat ik iets ben vergeten of dingen zou kunnen aanvullen!

Verder rest mij alleen nog jullie veel lees-plezier te wensen! Kijk deze site eens op je gemak door, amuseer je en laat mij hier weten wat je ervan vindt!