handelsplaza.nl

IT kennis verbeteren dankzij een online leeromgeving

It kennis

Het zal je niet verbazen dat IT kennis tegenwoordig niet meer via klassikale sessies wordt opgedaan. Het is vrij normaal dat we op internet IT kennis verkrijgen en deze vervolgens in de praktijk laten zien. Vroeger was het normaal om op bedrijven of scholen kennissessies te organiseren, waarin de IT kennis dan werd verbeterd. Tegenwoordig bestaan er online platformen waarbij je op je eigen manier en tempo extra IT kennis kan opdoen. Hier op Handelsplaza.nl gaf ik al meer tips over werkomgevingen. Nu wil ik graag tips geven over het toepassen van online leeromgevingen en het effect op een bedrijf.

IT kennis verbeteren heeft resultaten

De resultaten over het verbeteren van IT kennis zijn al bekend geworden door onderzoek. Wat blijkt is dat een gecertificeerde IT werknemer 17% productiever is dan een niet gecertificeerde IT werknemer. Dit zorgt er weer voor dat een omzet van een bedrijf gemiddeld met 10% stijgt. Dat is natuurlijk het resultaat wat elke werkgever wil zien. De motivatie, het doorzettingsvermogen en de expertise wordt overduidelijk verbeterd door een online platform te hanteren in plaats van klassikale sessies. Het blijkt zelfs dat de kans 7% kleiner is dat een IT professional vertrekt. Dit moeten genoeg redenen zijn voor elke werkgever om over te stappen op een online platform.

De toepassing van IT kennis in een bedrijf

Als je gebruik gaat maken van een online leeromgeving om IT kennis te verbeteren, dan kun je er voor kiezen om het 3C model in gedachte te houden. Vaak focussen bedrijven zich maar op één van die drie C’s, namelijk Capability. De andere twee C’s, Commitment en Cultuur, worden vaak vergeten. Maar juist met de toepassing van online leeromgevingen gaat het om de commitment en cultuur van een individueel persoon. Terwijl klassikale sessies niet echt persoonlijk kunnen zijn, is dit wel persoonlijk. Een online leeromgeving biedt de mogelijkheid voor een personeelslid om zijn of haar eigen leerpad op te stellen. Zo kan diegene kennis opdoen over de zaken waarvan hij of zij denkt dat dit van toepassing is. Elke leerroute kan beoordeeld worden door de leidinggevende en altijd ingezien worden door de werknemer zelf.

Kortom, leren gaat tegenwoordig op een persoonlijke manier en niet meer klassikaal. Het individuele pad zorgt voor een sterkere stijging van de leercurve. De resultaten van elk bedrijf zullen snel gaan stijgen, omdat het personeel over meer IT kennis beschikt om de klanten te bedienen.

Mobiele versie afsluiten